Inlägg av admin

Petras erbjuder videosamtal!

Stockholms stad har tilldelats 10,7 miljoner kronor i statliga stimulansmedel för digital utveckling inom äldreomsorgen. Syftet med medlen är att förbättra förutsättningarna för verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen genom digitalisering. Vi på Petras har fått ta del av detta stimulansmedel och har för avsikt att bland annat köpa in ett antal surfplattor till våra tre kontor. Vi […]

Så jobbar vi mot Coronaviruset

Vi på Petras följer noga de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten förmedlar. Vi har största fokus på basala hygienrutiner. I detta innefattas noggrann handhygien och användning av handsprit, byte av arbetskläder dagligen eller oftare vid behov samt användning av skyddsutrustning när det behövs. Vi har tydliga rutiner och riktlinjer för hur vi hanterar olika situationer relaterade till […]