Hemtjänst Gotland

Vi utför omsorgs- och serviceinsatser hos äldre personer och personer med funktionsnedsättning som bor i Visby. Vi hjälper dig oavsett om du behöver stöd under en kortare period eller om du behöver hjälp under en längre tid.

Om du känner att du behöver hjälp för att klara din vardag, ta kontakt med din biståndshandläggare. Det är handläggaren som utreder och beslutar om hur mycket och vilken hjälp du har rätt till.

Kostnaden är densamma oavsett vilken utförare av hemtjänst du väljer.

Samordnare

0498-213366

Vindelbosgatan 2A
621 49 Visby

gotland@petrashemtjanst.se