Om oss

Petras hemtjänst är ett familjeföretag som startades 2010 av Petra Lusth Brambeck. Petra har 34 års erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen i Stockholms stad. Petra har arbetat som undersköterska, biståndshandläggare, jourhandläggare på trygghetsjouren/larmcentralen och som enhetschef på äldreboende, servicehus och på hemtjänst.

Vi arbetar för att det ska vara möjligt för dig att leva så som du vill. För att åstadkomma detta arbetar vi personcentrerat, det vill säga vi ser till dina behov, förmågor, mål och intressen. Utifrån denna information och ditt beviljade biståndsbeslut upprättar vi din genomförandeplan. Du ska känna att du har inflytande, självbestämmande och att du äger din livssituation.